Dohodnite si stretnutie s našim personálom

Je to ľahké. Vyplňte formulár a náš personál vás bude kontaktovať.

Pomôžeme Vám aby ste to zvládli čo najednoduchšie.

Zavolajte nám a dohodnite si stretnutie.

Pri stretnutí vám vysvetlíme všetky náležitosti spojené s prijatím klienta do nášho zariadenia.

Získajte všetky potrebné informácie.

Pri osobnom stretnutí vám ukážeme izbu a spoločné priestory. Tiež vás oboznámime so všetkým potrebným k prijatiu vášho blízkeho.

Staňte sa naším klientom

Po preukázaní všetkých potrebných dokumentov Vám ponúkneme termín nástupu vášho blízkeho.

Kto sa môže stať klientom nášho zariadenia?

Zariadenia pre seniorov

  • SENIOR CLUB STRIEBORNICA
  • SENIOR CLUB SLŇAVA

Klientami sa môžu stať osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby alebo osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Aké potvrdenia sú potrebné?

1. | Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Aby mal potenciálny klient nárok na finančný príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a tým pádom výrazne nižšiu mesačnú platbu, je potrebné, aby mal vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa príslušného druhu poskytovanej sociálnej služby.

Rozhodnutia do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby vydáva obecný, resp. mestský úrad v miest
e trvalého pobytu klienta. O jeho vydanie je potrebné požiadať na sociálnom odbore úradu.

Ak potenciálny klient nemá vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, stále sa môže stať klientom zariadenia, ale bude platiť vyššiu mesačnú platbu podľa cenníka pre samoplatcov. O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže klient požiadať kedykoľvek. Po jeho vydaní a nadobudnutí právoplatnosti mu bude znížená mesačná platba.

Cenník služieb

V mieste trvalého bydliska žiadateľa doložiť k žiadosti lekársky nález.

Lekársky nález

2. | Aktuálny výmer dôchodku zo Sociálnej poisťovne

Aktuálny výmer dôchodku zo sociálnej poisťovne dostáva záujemca o umiestnenie každý rok na adresu trvalého bydliska v prípade, že takýmto dokumentom záujemca nedisponuje, vie si dokument vyžiadať na pobočke príslušnej Sociálnej poisťovne.

Často kladené otázky

1. | Aká je cena za pobyt v zariadení pre seniorov – SENIOR CLUB STRIEBORNICA?

Cenník za poskytovania služieb v našom zariadení vrátane detailného položkového rozpisu nájdete na podstránke Cenník služieb.

2. | Je možný nástup do zariadenia pre seniorov aj okamžite?

V prípade, že máme voľné miesto, je nástup do zariadenia možný aj okamžite. Pred príjmom je nutné však vybaviť určité administratívne náležitosti čo spravidla trvá 2 – 4 dní.

3. | Kedy sú návštevné hodiny?

Návštevné hodiny nie sú určené, na návštevu je možné prísť kedykoľvek počas pracovných dní, víkendov aj sviatkov. Návštevy však kvôli dennému režimu klientov odporúčame v čase od 8.00 do 17.00 h.

4. | Je možné zobrať si klienta na víkend alebo na sviatok?

Áno, klienta je možné zobrať zo zariadenia počas týždňa, cez víkend alebo cez sviatky. Pred vyzdvihnutím klienta je nutné takúto skutočnosť oznámiť vopred zmenovej sestre, najmä z dôvodu odrátania stravnej jednotky klienta. Neprítomnosť klienta v zariadení by nemala presiahnuť 30 dní.

5. | Môžu sa v zariadení ubytovať aj manželské páry?

Áno, máme na to vytvorené vhodné podmienky v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

6. | Je zabezpečená 24 – hodinová starostlivosť?

Áno, o klientov sa stará 24 hodín tím vyškolených opatrovateliek a zdravotných sestier, pod vedením skúsenej vedúcej sestry, inštruktorky sociálnej rehabilitácie a riaditeľom zariadenia.

7. | Ako sa postupuje v prípade, ak klientovi nestačí dôchodok na pokrytie nákladov za sociálnu službu?

Pri nástupe do zariadenia klient predloží všetky povinné dokumenty a podľa nich sa vypracuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby v našom zariadení. Ak klientovi nestačí na úhradu mesačnej platby dôchodok, tretia osoba (prispievateľ) respektíve spoluplatiteľ , dopláca zvyšnú sumu až do výšky mesačnej úhrady.

8. | Je možný nástup do zariadenia aj bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

Áno, klient môže nastúpiť aj bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ako samoplatca. V takom prípade platí vyššiu úhradu za poskytovanie sociálnej služby. Môže si však priebežne vybavovať rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu a po jeho získaní sa mu mesačná platba zníži.

9. | Je možné prijať aj klienta s trvalým pobytom v inom kraji?

Klientom zariadenia sa môže stať osoba z akejkoľvek časti Slovenska, ako aj zo zahraničia.

10. | Koľkokrát denne sa podáva strava?

Strava sa klientom podáva 5x denne, v prípade diabetikov 6x denne. Klienti tiež majú možnosť uschovať si potraviny v chladničkách zariadenia a v prípade záujmu im zabezpečujeme aj drobné nákupy potravín.

11. | Ako je zabezpečovaná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť?

Zdravotný úsek zariadenia zabezpečuje manažment zdravotnej starostlivosti. Priamo do zariadenia chodí praktická lekárka. Pre klientov zabezpečujeme vyšetrenia u odborných lekárov, sprevádzanie na vyšetrenia či v prípade potreby hospitalizácie v nemocnici. Okrem toho zabezpečujeme predpisovanie liekov, plienok a iných zdravotných pomôcok a materiálov. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme v zariadení prostredníctvom vlastných zdravotných, praktických sestier a opatrovateľského personálu.

Dokumenty na stiahnutie

Cenník ZpS

stiahnuť

Cenník služieb

stiahnuť

Príjem klienta

stiahnuť

Lekársky nález

stiahnuť

Dohodnite si stretnutie