ZARIADENIE PRE SENIOROV SCS STRIEBORNICA
Strava

5 x denne v priestoroch jedálne, prípadne priamo na izbe klienta keď si to bude priať alebo to bude vyžadovať jeho zdravotný stav.

Stravovanie je zabezpečované v jedálni s priamym výhľadom na panorámu jazera. Strava je upravená podľa aktuálneho stavu klienta za pomoci personálu. V prípade, ak stav klienta vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná priamo na izbu.