ZARIADENIE PRE SENIOROV SCS STRIEBORNICA
Starostlivosť

DOMOV DÔCHODCOV SC STRIEBORNICA

V našom zariadení poskytujeme:

  • nepretržitú zdravotnú starostlivosť
  • nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť
  • každodenné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach, - vizity pod vedením všeobecného lekára pre dospelých v ambulancii alebo priamo na izbe klienta
  • spoluprácu s odbornými lekármi a vyšetrením v našom zariadení, pokiaľ to bude vyžadovať situácia tak zabezpečíme prevoz k danému odbornému lekárovi
  • zabezpečíme hospitalizáciu a prevoz klientov

V oblasti starostlivosti o klienta, prosím kontaktujte vrchnú sestru zariadenia:
033 / 381 19 14 (nonstop)
0910 / 902 472 v čase od 08:00 do 16:00 hod.
email: info@seniorstriebornica.sk

Fyzioterapia foto: TU

Ergoterapia foto: TU

Výlety foto: TU

Iná činnosť foto: TU