ZARIADENIE PRE SENIOROV SCS STRIEBORNICA
Starostlivosť

DOMOV DÔCHODCOV SC STRIEBORNICA

V našom zariadení poskytujeme:

  • nepretržitú zdravotnú starostlivosť
  • nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť
  • každodenné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach, - vizity pod vedením všeobecného lekára pre dospelých v ambulancii alebo priamo na izbe klienta
  • spoluprácu s odbornými lekármi a vyšetrením v našom zariadení, pokiaľ to bude vyžadovať situácia tak zabezpečíme prevoz k danému odbornému lekárovi
  • zabezpečíme hospitalizáciu a prevoz klientov

Vrchná sestra : v oblasti starostlivosti o klienta je pani Sabinka Radošinská kontakt tel.: 033/ 3811914
mail: info@seniorstriebornica.sk

Fyzioterapia foto: TU

Ergoterapia foto: TU

Výlety foto: TU

Iná činnosť foto: TU