ZARIADENIE PRE SENIOROV SCS STRIEBORNICA
Služby

Poskytujeme starostlivosť ľuďom, ktorí potrebujú, alebo si vyžadujú sústavnú opateru inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú z iných vážnych dôvodov. Celý objekt budovy i okolia je bezbariérový. Aj imobilní klienti majú možnosť voľného pohybu buď na vozíčkoch, alebo za pomoci personálu.

Okolie vytvára príjemnú a pokojnú atmosféru, okrem bohatej flóry a fauny, dotvárajú chodníky, lavičky a dve priestranné terasy s výhľadom na jazero s možnosťou rybolovu z ktorých je nádherný a zároveň upokojujúci pohľad na prírodu. Príjemné klimatické podmienky so slnečným počasím počas väčšiny roka, ako i mierne zimy poskytujú možnosť.

Ďalej vyberáme z našej širokej ponuky:

 • Muzikoterapiu - počúvanie hudby
 • Reminiscenčná terapia
 • Ergoterapiu - napr. pečenie, drobné práce, výzdoba interiéru, úprava exteriéru
 • Arteterapiu - napr. maľovanie, fotografovanie, tvorba dekorácií
 • Fyzioterapia a rehabilitácia
 • Záujmovú činnosť - napr. výlety, prednášky, prezentácie, vychádzky do okolia
 • Staranie sa o okrasnú záhradu
 • Rybárčenie
 • Pamäťové cvičenia - napr. rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky
 • Rôzne akcie - napr. oslavy, sviatky, besedy s hosťami, koncerty
 • Knižnicu s internetom
 • Doplnkové služby - manikúra, pedikúra, služby holičstva a kaderníctva
 • Individuálne a skupinové, diagnostické a terapeutické vedenie
 • Korekcia liečby podľa stavu a zaťaženia pacienta
 • Psychoedukácia o príčinách sledovaných chorôb
 • Mechanizmy účinku psycho - fyzickej záťaže na ochorenia a možnosti liečby