ZARIADENIE PRE SENIOROV SCS STRIEBORNICA
Kúpeľný ostrov 2012