ZARIADENIE PRE SENIOROV SCS STRIEBORNICA
Vystúpenie Jasminka