ZARIADENIE PRE SENIOROV SCS STRIEBORNICA
Cenník

Našim klientom poskytujeme kvalitný nadštandardný servis v súkromnom nadštandardnom zariadení. Cena za poskytované služby v domove dôchodcov SCS Striebornica je adekvátna nad štandardu poskytovaných služieb a prostrediu. Jej výška závisí od veľkosti izby a charakteru poskytovaných služieb.

Denné poplatky na základe predloženia posudku o odkázanosti na sociálnu služby, po odpočítaní dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú:

470,- € / 1 mesiac - trojposteľová izba

570,- € / 1 mesiac - dvojposteľová izba

670,- € / 1 mesiac - jednoposteľová izba

V právoplatnom rozhodnutí posudku o odkázanosti na sociálnu službu, musí byť menované "zariadenie pre seniorov" a zároveň stupeň odkázanosti na sociálnu službu môže byť len IV., V. alebo VI. stupeň.

V prípade nepredloženia právoplatného rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu, bude klient vedený v zariadení ako samoplatca a k vyššie menovaným denným poplatkom mu bude ešte účtovaným príplatok vo výške 350,- €/ 1 mesiac (napr. 470,- € +350,-€ =820,-€ /1 mesiac).

Denný poplatok zahŕňa:

Dennú sadzbu za bývanie a stravu 5 x denne,
Dennú sadzbu opatrovateľskú činnosť,
Dennú sadzbu za ostatné obslužné činnosti a rehabilitácie,
Dennú sadzbu za nadštandardné služby ako je napríklad welnes a iné.
Prepravné služby týkajúcej sa lekárskej starostlivosti.