ZARIADENIE PRE SENIOROV SCS STRIEBORNICA
Cenník

Našim klientom poskytujeme kvalitný nadštandardný servis v súkromnom nadštandardnom zariadení. Cena za poskytované služby v domove dôchodcov SCS Striebornica je adekvátna nad štandardu poskytovaných služieb a prostrediu. Jej výška závisí od veľkosti izby a charakteru poskytovaných služieb.

Denné poplatky sú:

470,- € / 1 mesiac - trojposteľová izba

570,- € / 1 mesiac - dvojposteľová izba

670,- € / 1 mesiac - jednoposteľová izba

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti IV., V., alebo VI.

V prípade nepredloženia potvrdenia odkázanosti na sociálnu službu bude účtovaných plus 320,- € / 1 mesiac a klient bude ako samoplatca.

Denný poplatok zahŕňa:

Dennú sadzbu za bývanie a stravu 5 x denne,
Dennú sadzbu opatrovateľskú činnosť,
Dennú sadzbu za ostatné obslužné činnosti a rehabilitácie,
Dennú sadzbu za nadštandardné služby ako je napríklad welnes a iné.
Prepravné služby týkajúcej sa lekárskej starostlivosti.